09 JAN 2016                   

Mand: Johan Jacob Voltelen #194 Aner
Født: 20 JAN 1779 i Rendsburg, Rendsburg St.Marien Kirchenkreis Døbt: 27 JAN 1799 i Rendsburg St.Marien Død: 20 OKT 1832 (se note 1) Stilling: Silke og klædekræmmer, Kbh Borgerskab: 01 JUL 1813 i Kbh. Far: Nicolai Voltelen #305 (1756 - 1790) Mor: Catharina Maria Amalie Jahn #306 (1757 - ) Biografi
Hustru: Juliane Cathala #195 Aner også kendt som: Nane eller Nanna Født: 09 AUG 1786 i Møntergade, Kbh Døbt: 24 AUG 1786 i St. Petri Kirke, Kbh 1 Konfirmeret: 07 APR 1803 i Fransk Reformert Kirke 2 (se note 2) Død: 26 MAJ 1867 i Nykøbing Hospital Begravet: 31 MAJ 1867 i Nyk.F. Kirke 3 (se note 3) Folketælling: 1834 i Klædehandlerenke i Kbh (se note 4) Far: Jean Pierre Cathala #326 (1755 - 1833) Mor: Marie Cecilie Sahl #327 (1764 - 1832) Biografi
M Barn 1: Carl Julius Voltelen #196 Født: 28 DEC 1815 i Højbro Plads 53, Kbh. Døbt: 26 APR 1816 i Helligånds sogn, Kbh 4 Død: 06 APR 1854 i Nykøbing Falster (se note 5) Begravet: 11 APR 1854 i Nykøbing Falster kirke Uddannelse: 01 JUL 1839 Cand.med. Kbh's Universitet 5 Stilling: læge Nysted/Nyk.F. Hustru: Julie Smith #200 * 08 JUL 1818 † 20 APR 1871 Biografi
M Barn 2: Johan Peter Voltelen #197 Født: 24 MAR 1818 i Højbro Plads 53, Kbh. Døbt: 09 AUG 1818 i Helligånds sogn, Kbh. 6 Død: 25 FEB 1852 i Kbh (se note 6) Begravet: i Fransk Reformert Kirke, Kbh 7 Stilling: Urmagermester i Kbh. (se note 7) Aldrig gift: Biografi
M Barn 3: Jacob Alfred Voltelen #198 Født: 11 DEC 1819 i Højbro Plads 53, Kbh. Døbt: 10 MAJ 1820 i Helligånds sogn 8 Død: 20 SEP 1820 i Kbh Begravet: 24 SEP 1820 i Fransk Reformert Kirke, Kbh
M Barn 4: Jacob Emil Voltelen #199 Født: 17 OKT 1827 i Højbro Plads 53,Kbh Døbt: 29 JUN 1828 i Helligånds sogn, Kbh 9 Død: 19 JUL 1856 i Kbh (se note 8) Begravet: 28 JUL 1856 i Fransk Reformert Kirke, Kbh 7 (se note 9) Uddannelse: 01 JUL 1855 Student, privat, cand.philol. 10 Stilling: Forfatter Folketælling: 1850 i Kbh, Klædebo kvarter (se note 10) Biografi
K Barn 5: Elisabeth Cathrine Eveline Voltelen #77 også kendt som: Elise, Lise og Mormor Født: 25 APR 1831 i Kbh Døbt: i - Helligånd, Holmen, Garnison, V.Frue Død: 29 APR 1913 Stilling: Lærerinde Mand: Thorvald Brabrand #76 * 03 JUL 1832 † 23 JAN 1870 Biografi
Kilder: (1) Garnisons s. kb, 2-19-4 3/15. (2) Fransk Reformert kirke, Kbh, kb, 1-722-2 6/9. (3) Nykøbing-F. kg, 2-649-6 18/21. (4) Helligånd, Kbh. 1813-1823 opsl. 106. (5) Kbh. Universitet, Studerende ved Kbh's Universitet 1829-1880, Carøe IV/117. (6) Helligånd, Kbh. 1813-1823 opsl. 214. (7) Fransk Reformert Kirke, Kbh, kb, 3-722-6 4/8. (8) Helligånd, Kbh. 1813-1823 opsl. 296. (9) Helligånd, Kbh. 1824-1830 opsl. 341. (10) Dansk Biografisk Leksikon, 26/262. Begivenhedsfodnote Note (1) Adresseavisen 1832, nr.252, torsdag 25.okt.1832: "Dødsfald. Den 20ende October bortkaldte det algode Forsyn fra mig og fire Børn min inderligen elskede Mand, Johan Jacob Voltelen, i hans 55de Aar. 18 lyksalige Aar henglede ved hans Side. Hans hele Stræben var at danne sine Børn til gode og nyttige Mennesker, og at skabe Fred og Lykke i sin huuslige Kreds. Hans blide og fromme Character vandt ham Alles Kjærlighed, hans Retskaffenhed alles Agtelse. Gud skænke os Kraft til at bære vort uerstattelige Tab. Den afdødes efterladte Kone og Børn." Note (2) " 7' Avril jeudi saint Juliane Cathala née ici le 8' Aout 1786" Note (3) "Enke efter Silke- og Klædehandler Voltelen i Kjøbenhavn. Pensionist i Hospitalet. 81 Aar. Død af Hjertesygdom og universel Vandsot". Dødsannonce i Lolland-Falsters Stiftstidende 28. maj 1867. "Igaar bortkaldte Gud til et bedre Liv min kjære Svigermoder Julie Voltelen,født Cathala, efter flere ugers Sygeleje, hvilket herved sørgeligt bekjendtgøres for Slægte og Venner paa fraværende Svigerindes, Børns og egne Vegne, Nykøbing den 27 Mai 1867, Julie Voltelen født Smith. Begravelsen finder Sted fra Nykjøbing Hospital Fredagen den 31 Mai Klk. 12½." Note (4) Kbh Vejviser 1834 og 1845 er hun noteret som Cathala, J, Klædehandlerenke og boende Sværtegade 120 D (1834) og Kronprindsensgade 29 (1845). Note (5) Lolland-Falster Stiftstidende 1854 nr.61 fredag 7.april: Natten mellem den 5te og 6te april hjemkaldte Herren min dyrebare Mand, praktiserende læge Carl Julius Voltelen, i hans 38te Aar fra mig og vore seks smaa Børn. Nykøbing paa Falster den 7de april 1854, Julie født Smith. Samme avis. Indednlandske Efterretninger, Nykøbing den 7de april: " Vi have i dag et budskab at bringe, der vil blive modtaget med inderlig veemod og beklagelse af mange, lægen Julius Voltelen er i gaaer morges afgaaet ved døden, kun 38 år gammel, efter længere tids tiltagende brystsvaghed. Han vil blive dybt savnet ikke blot som de duelige , samvittighedsfulde, utrættelige læge, men som en fædrelands- og frihedssindet borger, som trofast, kjærlig og opofrende ven, som livsglad og aandrig selskabsmand, dog fremfor alt i sin talrige familiekreds, hvis tab og sorg kun de tilfulde kunne fatte, der have kjendt og seet ham i sit hjem, et barnligt sind, streng retsindighed, en uhyklet, dyb beskedenhed var hovedtrækkene i hans elskelige personlighed, der længe, længe skal blive i kjærligt minde her iblandt os, hvor han levede sit rastløse vriksomme liv" Note (6) Bughindebetændelse. Dødsannonce i Adresseavisen nr.49 fredag 27.februer 1852: "Paa min fraværende Families og egne Vegne bringer jeg Slægte og Venner det tgunge Budskab, at min kjære Broder, Uhrmager Johan Peter Voltelen, den 25. Februar 1852 døde paa Frederiks Hospital efter 14 Dages sygeleje. Jacob Voltelen." Note (7) Blandt andet på Gl. Amagertorv 39. Note (8) Død af tuberkulose. Nekrolog ved moderen Berl. 21. juli 1856 nr. 161. "At min kjære Btroder, Cand. Philologie Jacob Emil Voltelen hensov idag den 19. Juli meddeles herved Slægt og Venner paa min egen og min fraværende Moders Vegne. Kjøbenhavn den 19. Juli 1856, Elise Voltelen. Brgravelsen sker fra Frue Kirke Onsdagen den 23de Klk. 12½." Note (9) Ass.kgd. D-542 Note (10) FT 1850 bor han med ca.100 andre regensstuderende/alumne, St.Kannikestræde 49, 23 år, ugift, f.Kbh. Jørgen og Erik aner Navne register