Biografi for: Niels Brabrand

ref. Holms samlinger, LAK