Biografi for: Christian Schwensen

Flensborg skole, immatrikuleret ved Christian-Albrecht Universitetet i Kiel 1784, cand.theol. 1788 fra Gottorp, huslærer i Kollund og Haderslev, kapellan, ord. 11/11 91 i Nybøl ved Flensborg, spr. Hørup på Als1795, hvor han forblev til sin død.

FT 1803 bor familien Hørup, adlichen Gute Langenvorwerck 1, Sønderborg, Als Sønder. Christian, 39, Hausvater, Prediger, Lucia , 29 år, hans hustru. De 3 ældste børn, Peter, 7, Justus Hinrich 3, Anne Margrethe, 1.

Ved sit 50 års præstejubilæum udnævntes han 11.11.1841 til konsistorialråd. Skønt tyskfødt ikke schleswigholsteiner. Se S.W.Wiberg: Alm. dansk præstehistorie, 1870.