Biografi for: Christian Carl August Schwensen

Præst i Hørup 11 Feb 1846. Forholdet til hertugen, der havde kaldsretten til embedet i Hørup, synes iøvrigt at have været godt, Christian Schwensen fortæller om, hvorledes den hertugelige familie saaledes også den senere dronning Caroline Amalie undertiden aflagd ebesøg i præstegården. Dronningens broder, den regerende hertug Christian August af Schleswig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg kondolerede pastor Christian C.A.Schwensen i anledning af faderens død i 1845, og allerede 1842 - under epidemien - havde hertuginde Louise Sophie, født comtesse Danneskiold-Samsøe skrevet til hans daværende forlovede frk.Bonnichsen, og meddelt hende, at hertugen havde besluttet at kalde ham til embedet, når hans aldrende far ikke mente at kunne fortsætte længere.
Også til sognebørnene stod Chr. C. A. Schwensen og faderen Christian S. i et godt forhold. Det plejer at være et vidnesbyrd om anseelse, når meninheden tiltror sin præst at kunne mere end sit Fadervor. Blandt andet de kunne mane og standse ild! (Slægten Schwensen s.33).
Chr. C.A.Schwensen og hans hustru tilbragte dere ssidste dage på den gamle skønne herregård Trudsholm hos sønnen godsejer Jørgen Schwensen , men kom begge efter deres eget ønske til at hvile på Høreup kirkegård.