Biografi for: Carl Ludvig Schwensen


Han fik som dreng sammen med sin bror Christian privatundervisning hos sin svoger, pastor Jørgen Hansen i Ballum. Efter sin konfirmation kom han i en alder af 14 år i handelslære hos sin bror J. H. Schwensen i Christiania (Oslo) og blev fra den tid af indtil sin død, altså i 61 år, i samme forretning, de sidste 34 år som chef. Efter ioldebranden i 1857 udtrådte nemlig J. H. Schwensen af forretningen, og ham blev aleneindehaver af firmaet, som nu kaldtes Carl Schwensen. I begyndelsen af 80'erne optog han sin søstersøn Stephan Hansen og desuden Bernt Bjelke som kompagnoner. Forretningen var en af de største Kortevarerforretninger en gros i Norge.
Han var indtil sin død en af direktørerne i Creditbanken og i mange år i direktionen for Overformynderiet og medlem af Toldkommissionen. Han samlede sig en betydelig formue, som han dels anvendte til velgørende formål mens han levede, og som han efter sin død for en stor del slænkede sine 28 søskendebørn.