25 JAN 2017                   

Adolph Frederik Sodemann #75
Født: 09 JUN 1838 i Rostock Døbt: 23 JUN 1838 i Rostock St. Nicolai Kirche (se note 1) Død: 10 JAN 1859 i Kbh 1 (se note 2) Fået indfødsret: 01 JUL 1847 ved Lov om indfødsret 24/2 1858 (se note 3) Uddannelse: 30 JUN 1856 Student, stud.theol., Kbh Aldrig været gift: Far: Hans Jacob Christoph Sodemann #69 (1797 - 1873) Mor: Dorothea Carolina Maria Lietze #70 (1808 - 1866) Biografi
Kilder: (1) . Begivenhedsfodnote Note (1) Gevattern: 1) Postdienster Friedrich Meyer, Wismar 2) Post Jusparter Adolph Heinrich Friedrich Tesch in Schwerin, beide abwesend. Note (2) Dødannonce i Aalborg Stiftstidende nr.14 1859: "At vor kjære yngste Søn, Stud.theol. Adolph Frederik, 20½ Aar gammel, efter et kort Sygeleje i Kjøbenhavn, den 10de dennes, er gaaet til den evige Fred, bekjendtgjøres af hans dybtsørgende Forældre. Skovsgaard den 15de Januar 1859, D. Sodemann, født Lietze, C.Sodemann. Hans død skyldtes en lungebetændelse, som han pådrog sig i forbindelse med en rejse fra oplandet til Kbh. Han sad på bukken hos kusken, hvorefter han blev forkølet. Det tog dengang lang tid at befordre breve fra sted til sted, saa hans forældre først fik meddelelsen om hans sygdom, da han var død. Det var et meget hårdt slag for hans mor, hvis yngling han var. Han skal have været meget smuk. Der er malet et portræt af ham af Ernst Laub (p.t. - 2015 - hos Frederik Sodemann). Note (3) Noteret i Journalen for Maríbo Amt 1857, no.250: "Sodemann, Adolph, stud.theol. om Modtagelse af Indfødsret". Sodemann descendants Navne register