09 JAN 2016                   

Mand: Jørgen Madsen Sommer #3095
Født: o.1580 Død: o.1649 Stilling: 1611-1649 Sognepræst i Kattrup-Ørridslev-Tolstrup Far: Mor:
Hustru: Johanne Nielsdatter Bang #3096
Født: o.1585 Far: Mor: Biografi
M Barn 1: Hans Jørgensen Bang #3082 Født: o.1615 Død: f.1673 Stilling: Ting-og herredsskriver i Voer-Nim h. (se note 1) Hustru: Else Pedersdatter #3083 * ABT 1620
Begivenhedsfodnote Note (1) Fæster på Overbygaard i Kattrup (1664 htk. 16-0-0-0). Første gang vi træffer Hans Jørgensen Bang på Overbygaard er i 1624. Iflg. Skanderborg slots jordebog 1612-13 bebos gården af Peder Enevoldsen og Matz Fintzen. Fra 1620-1760 var gården skrivergård og tingsted. Venligst meddelt Lisi Lund af fru Bag-Soltau i Fredensborg. Jørgen og Erik aner Navne register