09 JAN 2016                   

Mand: Hans Jørgensen Bang #3082 Aner
Født: o.1615 Død: f.1673 Stilling: Ting-og herredsskriver i Voer-Nim h. (se note 1) Far: Jørgen Madsen Sommer #3095 (1580 - 1649) Mor: Johanne Nielsdatter Bang #3096 (1585 - )
Hustru: Else Pedersdatter #3083
Født: ABT 1620 Far: Mor:
M Barn 1: Niels Hansen Bang #2367 Født: o.1650 i Overbygaard, Kattrup sogn, Vor, Skanderborg (se note 2) Død: 06 NOV 1710 i Overbygaard (se note 3) Stilling: Herredsskriver i Voer-Nim h. (se note 4) Hustru: Sara Laursdatter #2368 * o.1663 † 04 JUL 1708 Biografi
Begivenhedsfodnote Note (1) Fæster på Overbygaard i Kattrup (1664 htk. 16-0-0-0). Første gang vi træffer Hans Jørgensen Bang på Overbygaard er i 1624. Iflg. Skanderborg slots jordebog 1612-13 bebos gården af Peder Enevoldsen og Matz Fintzen. Fra 1620-1760 var gården skrivergård og tingsted. Venligst meddelt Lisi Lund af fru Bag-Soltau i Fredensborg. Note (2) Kirkebog mangler. Note (3) Skifte 6.11.1710 efter både ham og hustruen i 4.de jydske rytterregiments skifteprotokol. Disse skrifter såvel som sønnens bringer mange rettelser til tillægget til F.E.Hundrups stamtavle over Oluf Bangs efterkommere. Når navnet Bang måske bør sættes i parantes, skyldes det, at han ikke selv ses at have anvendt det. Note (4) Fæster i 1680 Overbygaard efter faderen (1688 htk. 8-0-0-0). Jørgen og Erik aner Navne register