09 JAN 2016                   

Mand: Henrik Sørensen #3097
Født: ABT 1600 i Kolding Død: 1632 i Taulow Uddannelse: 1620 Cand.theol., Kbh, sognepræst (se note 1) Far: Mor:
Hustru: Dorothea Jensdatter #3098
Født: ABT 1592 Død: 1659 Begravet: 27 FEB 1659 i Kolding Far: Mor:
M Barn 1: Bertel Henriksen Thaulow #3084 Født: ABT 1627 i Taulow Død: 1664 i Ringkøbing Uddannelse: 1647 Student, Kbh Stilling: 1652 Spr.Ringkøbing-Rindom (se note 2) Hustru: Maren Hansdatter Taulow Kjær #3085 * ABT 1627 † e. 1700
Begivenhedsfodnote Note (1) Gik i skole i Herlufsholm, indskrevet ved Universitetet i Kbh./student 1620 (Henricus Severine Coldingensis), kapellan hos sognepræsten Bertel Iversen i Taulow, spr. samme sted 1626. H.S. var søn af borgmester i Kolding Søren Andersen Bøgvad og Else Jensdatter. Han hed ikke Bertelsen som anført hos Gjessing og Wiberg,se Kolding overformynderiprotokol 24.4.1646. Th.Taulow fører slægten Bøgvad tilbage. Note (2) Provst Hind herred, medunderskriver af Souverainitetsakten 1661. Jørgen og Erik aner Navne register